2.png

E-İPOTEK NEDİR?

Elektronik ipotek yöntemi, resmi senet düzenlenmek suretiyle ipotek tesis ve tescil işlemi gerçekleştirme uygulamasına alternatif olarak, Tapu Kanunu’nun verdiği bir hak üzerinden, “ONAMA” yöntemi esas alınarak, ipotek tesis sürecinin elektronik ortama taşınması uygulamasıdır. Tapu Kanunu’nda onama yöntemi ile ipotek tesis ve tescili yapabilme hakkı, yalnızca özel bazı kurum ve kuruluşlara tanınmıştır. 

TAPU KANUNU MADDE 26:

Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunur. 

SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR:

  1. Hem kredi kuruluşları hem de devlet açısından operasyonel maliyet avantajı sağlar.

  2. Hatalı teminat alınması ihtimalini ortadan kaldıracağı için kredi kuruluşları açısından operasyonel riskleri bertaraf edebilecek bir yöntemdir.  

  3. Başvuru, randevu alma, sıra bekleme vb. süreçleri ortadan kaldıracağı için müşteri memnuniyetinde ciddi bir artış sağlar.

  4. Finans kurumları açısından online takip edilmesi ve raporlanması çok daha kolay ve etkin bir yöntemdir.